Doel van de publicaties

De publicaties hebben als doel om de levens van mensen uit het voorgeslacht van kleur te voorzien.

De zwart-wit informatie uit akten en foto's uit het verleden vertellen deels wel een verhaal, maar de overige feiten vinden we meestal niet in genealogische onderzoeken. Juist het verhaal achter de feiten geeft kleur aan het grijze verleden. Zo komen verhalen tot leven.

Zoals Martin Bril ooit schreef:

"Laat de feiten spreken, ook al zijn het oude feiten.

Onder feiten liggen verhalen,

die de verbeelding moeiteloos tot leven wekken ....

Blaas het stof eraf, en zie de drama's glinsteren.

Huiver en wees dankbaar."

 Publicaties

De publicaties die ik wil delen:

 

 

Hier zullen geen publicaties met familie-geschiedenissen meer worden opgenomen. Alle openbare publicaties zijn nu te vinden op https://genealogie.van-steenbeek.eu.

 

Onderwerpen

Bij de gegevens van geboorten, huwelijken en overlijdens horen ook verhalen. Bij diverse onderzoeken vraag je je af waarom men bijvoorbeeld emigreerde. In dat verband zijn door mij achtergronden verzameld 'uit het vooronder van de geschiedenis'. Soms zijn het feiten, die gruwelijk zijn als je probeert te doorleven wat het voorgeslacht heeft meegemaakt. Over de tweede wereldoorlog zijn er de nodige achtergronden uitgezocht. Veel daarvan is te vinden op de sites van de Nationale Monumenten Kamp Vught en Kamp Amersfoort. Ik heb een  (niet openbare) beschrijving van het Levenspad van Frans van Steenbeek uitgewerkt. Een bijlage bevat zijn weerzin tegen het Nationaal Socialisme in Hitler Duitsland en de consequenties voor Frans. Deze publicatie is als eerste op het internet gezet.

Al geruime tijd doe ik onderzoek naar de afstammelingen van Willem Dercksen Backer die in het midden van de 17e eeuw geboren is in Bennekom. In 1991 is over de familie Van Roekel die daaruit is ontstaan een boek verschenen. Na 25 jaar werd het tijd om actuele informatie te verschaffen. Vandaar een nieuw boekwerk met de titel De Familie van Roekel.